Portal PowiatChrzanowski.pl - Powiat Chrzanowski
Reklama Chrzanów
Agregaty Gazowe LPG, CNG
Pradotworcze - Agregaty Pr?dotwórcze, Generatory Pr?dotwórcze
Zasilacze UPS Socomec, Eaton, Ever, APC, Fideltronik
Zakopedia wypoczynek na Podhalu
Lokale do wynajęcia Trzebinia
Balin.pl - Portal Miejscowości Balin - Powiat Chrzanowski
Dodaj stronę
Jak to działa
Kategorie
Statystyki
Regulamin
Reklama
Polecamy
Kontakt

Kursy niemieckiego

Punkty: 11 [ ct:3, pr:4, gfx:2, biz:0, link:0, html:0, rss:2, ex:0 ] [ Lucky One ] [ kontakt w sprawie wpisu ] [ edytuj ]
Ju? od wielu lat szko?y j?zyka niemieckiego Adler organizuj? kursy i szkolenia na terenie ca?ej Polski. Maj? swoje placówki w Gda?sku, Gdyni, Sopocie, Bydgoszczy, Szczecinie oraz w Warszawie. Dzia?aj? w ramach konsorcjum szkó? j?zykowych ELS-Bell. Wszystkie szko?y znajduje si? w dogodnym miejscu miasta - i to tak jak pod wzgl?dem dogodnych ?rodków komunikacji, jak i wolnych miejsc parkingowych w okolicy. W ka?dej z nich znajduj? si? doskonale wyposa?one sale dydaktyczne oraz w?a?ciwie zaaran?owane zaplecza dla pedagogów. Kursy niemieckiego organizowane s? w zale?no?ci od potrzeb s?uchaczy, ich poziomu zaawansowania j?zykowego oraz ich mo?liwo?ci czasowych. S?uchacze mog? korzysta? z biblioteki j?zykowej, wyposa?onej w dobre materia?y dydaktyczne, takie jak czasopisma, filmy, ksi??ki i ró?nego rodzaju materia?y gramatyczne. Maj? te? darmowy dost?p do internetu, dzi?ki któremu mog? zaznajomi? si? z przeró?nego rodzaju pomocami dydaktycznymi.
słowa kluczowe j?zyk niemiecki, szko?a j?zyka niemieckiego, kursy niemieckiego, niemiecki, nauka niemieckiego
kategorie Edukacja, Kursy, Szkolenia >> Szkoły językowe
data wpisu 2011-08-22
url http://www.adler.edu.pl
reklama
Agregaty prądotwórcze Zasilacze UPS

Baterie do zasilaczy ups

tagi
Strona używa plików Cookies w celach statystycznych. Poznaj naszą politykę prywatności. Zamknij